PUTEIKIS PLIUS
Ligitos Girskienės paskyra

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO „PUTEIKIS PLIUS“ KANDIDATŲ SĄRAŠO PROGRAMA

Klaipėda – miestas su pliusu!

Žmogus Plius

 • Solidarumo principu organizuosime paramą patiriantiems socialinę atskirtį.
 • Sudarysime galimybes neįgaliems žmonėms dirbti nemažinant jiems socialinės paramos.
 • Sveikatos bei valstybinių įstaigų prieigas pritaikysime neįgaliesiems; įkursime neįgaliųjų taksi.
 • Įrengsime hospicijų – namus, skirtus nepagydomiems ligoniams.
 • Mažinsime lošimo salonų, lombardų, striptizo barų skaičių, trumpinsime darbo laiką, užtikrinsime, kad jų nebūtų šalia ugdymo įstaigų.
 • Visiems vaikams užtikrinsime galimybę lankyti papildomo lavinimo būrelius.

Kultūra Plius

 • Kursime jūrinio miesto įvaizdį.
 • Paversime Kruizinių laivų terminalą ir šalia esančias apleistas teritorijas vizitine uostamiesčio kortele.
 • Lietuvos bei užsienio turistams suformuosime užimtumo mieste programą.
 • Skatinsime kultūrinę-rekreacinę veiklą mokestinėmis lengvatomis.
 • Puoselėsime įvairiakilmių miesto bendruomenių kultūrą ir veiklą.

Bendruomenė Plius

 • Skatinsime bendruomenių kūrimąsi, remsime jų lyderius, stiprinsime jų įtaką savivaldybės priimamiems sprendimams.
 • Svarbiausiems klausimams visada naudosime tiesioginę visuotinę gyventojų apklausą.

Savivalda Plius

 • Savivaldybės ir jos įmonių bei įstaigų biudžetus, viešuosius pirkimus, ES lėšų naudojimą skelbsime viešai ir suprantamai kiekvienam.
 • Mažinsime savivaldybės darbuotojų skaičių proporcingai gyventojų mažėjimui.
 • Inicijuosime tarybos narių rinkimų tiesiogiai vienmandatėse apygardose grąžinimą.

Miestas Plius

 • Nutrauksime žemės nuomos sutartis su veiklą imituojančiomis bendrovėmis – taip išvalysime gražiausias vietas prie Danės.
 • Atversime miestui Kuršių marias, istorinį Žiemos uostą.
 • Užtikrinsime naujų kvartalų darnią plėtrą.
 • Parengsime „juodųjų“ eismo dėmių žemėlapį.
 • Sieksime kompleksinės renovacijos.
 • Sieksime paplūdimiams Mėlynosios vėliavos statuso.
 • Įvesime objektyvią miesto užterštumo stebėseną.
Powered By Website Baker