PUTEIKIS PLIUS
Ligitos Girskienės paskyra

KANDIDATĖS Į KLAIPĖDOS MIESTO MERUS NINOS PUTEIKIENĖS PROGRAMA

Klaipėda – miestas su pliusu!

Visos mano pastangos bus skirtos tam, kad Klaipėda virstu miestu su pliusu: trauktų žmones, stabdytų jaunimo emigraciją, augintų socialiai atsakingą verslą, kurtų kultūrines vertes.

Mano siekis – tokia Klaipėda, kurioje žmonės ne tik dirba, bet visų pirma gyvena, kuria verslą, augina vaikus, ilsisi ir mato prasmę investuoti į ateitį.

Kartu su visuomeniniu komitetu „Puteikis plius“ Klaipėdą paversime kūrybingu ir atviru kultūros, švietimo ir rekreacijos uostu, kuriame nėra nutylėtų, užmirštų, skurstančių žmonių. Tai pasieksime diegdami bendruomeniškumu grįstą miesto valdymą.

Todėl:

  • Stiprinsiu bendruomenių kūrimąsi, remsiu iniciatyvius bendruomenės lyderius, steigsiu bendruomenių namus.
  • Klaipėdą plėtosiu kaip jūrinės kultūros miestą pagal kartu su miestiečiais išdiskutuotą ir sutartą aiškią viziją – tikėjimą – viltį, kokios ateities mes norime savo vaikams ir anūkams.
  • Kursiu Klaipėdą kaip europietišką miestą su aukštos pridedamosios vertes paslaugomis, kurias mūsų menininkai, medikai, mokslininkai, kitų sričių aukščiausio lygio specialistai teiks ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui.
  • Sudarysiu palankiausias sąlygas investicijoms, plėtodama iniciatyvą „Investuok Klaipėdoje!” ir skatindama modernių technologijų vystymą uoste.
  • Suformuosiu Patarėjų tarybą iš vietos, akademinių, kūrybinių, verslo bendruomenių atstovų, kuri ne tik teiks pasiūlymus, bet ir galės inicijuoti miestiečių visuotinę apklausą svarbiais klausimais.

Savo sprendimus grįsiu svarbiausiais darnaus miesto prioritetais – bendruomeniškumu, aukšta visų miestiečių gyvenimo kokybe, pagarba gyvajai aplinkai ir kultūros paveldui, saikingu išteklių naudojimu.

Nina Puteikienė 

Powered By Website Baker